Virksomhed medlemskab

DKK2.000


Kategori:

Beskrivelse

Som virksomhedsmedlemskab vil I modtage
– nyhedsbreve
– invitation til arrangementer, som vi måtte afholde
Herudover gives stemmeret på generalformsamlinger og virksomheden vil kunne profileres på foreningens hjemmeside gennem et logo og foreningens øvrige SoMe sider som Facebook og Instagram.
Efter invividuelle aftaler kan aftales anden form for profilering på eller ved stenrev, som foreningen får etableret

Virksomheden kan gennem foreningen skabe en grønnere profil som del af deres CSR – Virksomhedens Sociale Ansvarlighed, ref. FN’s Verdensmål nr. 14: “Livet i Havet
På længere sigt vil stenrev være med til skabe større turisme i kommunerne ud til Køge Bugt og herunder skabe større vækst i kommunerne til gavn for virksomheder herunder handelslivet.

Virksomhedens medlemsbetaling bidrager til at vi kan etablere stenrev, men også så vi kan foretage
– foranalyser
– indhentelse af nødvendige tilladelser
– betale for andre relevante omkostninger

Medlemskabet er årligt og fornyes årligt