Støtter

Foreningen kan ikke nå målet om stenrev i Køge Bugt uden medlemmer og donationer. Mange borgere, foreninger og virksomheder har meldt sig ind eller støtter Køge Bugt Stenrev. Vi er stolte at den opbakning, som vi har oplevet siden foreningens dannelse i juli 2020. Denne opbakning er en forudsætning for, at vi som en privat forening kan rejse de fornødne midler, så vi kan sikre etablering af flotte stenrev, som kommer alle til nytte uanset om du fisker, dykker, bader eller bor i området, og er berørte af fedtemøgets ildelugtene odor.

Vi takker for opbakningen til

Dykkerudvalget
http://www.frandsents.dk/