Foreningen søger  at skabe et forbedret havmiljø, en forbedret vandkvalitet og en øget biodiversitet i havet omkring Køge Bugt gennem skabelsen af huledannende stenrev samt dokumentere effekterne af ny- eller gendannede rev og udbrede kendskabet til havmiljøet generelt og effekten af revene.

Foreningen ønsker at opnå formålet ved genetablering af stenrev eller ved skabelsen af nye stenrev i farvandet omkring Køge Bugt.

Holdet bag foreningen for Køge Bugt Stenrev er

  • Formand Allan Scheller – Initiativtager
  • Næstformand  Carsten Seest – Fritidsdykker
  • Kasserer Dan Knudsen – Statsaut. revisor
  • Sekretær Henrik Dahl – Nautic Marine Greve
  • Bestyrelsesmedlem Michael Strøm –  Fritidsdykker
  • Bestyrelsesmedlem Torben Hoffmann – Byrådsmedlem
  • Bestyrelsesmedlem Martin Wagner – Webmaster

Foreningen blev stiftet på den stiftende generalforsamling 22. juni 2020 i Mosede Havn

Du kan se foreningens vedtægter her